หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
   ยังไม่้มารับ   รับมาแล้ว (ยังไม่ได้ซ่อม)    ซ่อมเรียบร้อยแล้ว    ซ่อมไม่ได้

ผู้แจ้ง / Serial วันที่แจ้ง ประเภท อาการ สถานะ ผลการซ่อม  
นายสุริยา อภิวันทนากร
UDVHPST083D00130961082
26 ต.ค. 2559
15:22:03 น.
Case เปิดเครื่องแล้ว show ข้อมูล Bios แล้วเครื่องค้างหน้าจอมืด    นำเครื่องสำรองมาให้ใช้และดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว 
น.ส.ขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
MMLXBSS00233109CC74209
7 มิย. 2559
10:30:59 น.
Monitor  -เปิดเคริ่องแล้วจอไม่ติด แต่มีเสียงดังถี่ๆ
 
   
นายธรรมปณต จิตตพันธ์
MMLXBSS00233109CBB4209
23 ส.ค. 2557
09:58:10 น.
Monitor จอดับ เปิดใหม่ไม่ติด     
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304