หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายสุริยา อภิวันทนากร  
เบอร์โทรภายใน  5105
Serial No.  UDVHPST083D00130961082
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักหอสมุด หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  26 ต.ค. 2559 15:22:03
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   3 พ.ย. 2559 10:12  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   187 ชั่วโมง
ค่าปรับ  181000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เปิดเครื่องแล้ว show ข้อมูล Bios แล้วเครื่องค้างหน้าจอมืด
รายละเอียดการซ่อม  นำเครื่องสำรองมาให้ใช้และดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304