หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายธรรมปณต จิตตพันธ์  
เบอร์โทรภายใน  7455
Serial No.  MMLXBSS00233109CBB4209
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา หมวด / ห้อง ห้องเรียน 17314 อาคาร 17
วันที่แจ้งซ่้อม  23 ส.ค. 2557 09:58:10
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   25 ส.ค. 2557 10:30  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   49 ชั่วโมง
ค่าปรับ  43000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  จอดับ เปิดใหม่ไม่ติด
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304