แจ้งการให้บริการยานพาหนะ วันที่ 1 มิย. - 3 มิย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)

16 พฤษภาคม 2561 10:53:48 น.

แจ้งมาเพื่อทราบค่ะ