ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
วิทยาเขตพัทลุง ขอสำรองยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (5-8 มีนาคม 2561)
(วิทยาเขตพัทลุง)
14 กุมภาพันธ์ 2561 13:32:42 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะวันที่ 9-11 มีนาคม 61 (วิทยาเขตสงขลา)
ในช่วงวันที่ 9-11 มีนาคม 61 รถบัสและรถหกล้อของมหาวิทยาลัยมีภารกิจเต็มแล้วค่ะ
14 กุมภาพันธ์ 2561 09:29:22 น.
แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)
1.รถตู้ ทะเบียน นข 2613 สข. 2.รถบัส ทะเบียน 40-0241 สข.
20 กุมภาพันธ์ 2561 22:38:20 น.
งดให้บริการยานพาหนะ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 มีนาคม 2561
(วิทยาเขตพัทลุง)
15 มกราคม 2561 10:36:35 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ มือถือ 0891970937-0817488889
14 ธันวาคม 2560 10:50:17 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 21 ,23 กุมภาพันธ์ 2561 และ *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันพุธ) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 -9 พ.ค.2561
20 กุมภาพันธ์ 2561 16:03:43 น.