ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
งดให้บริการยานพาหนะทุกชนิด วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 (วิทยาเขตพัทลุง)
เนื่องจากมีการประชุมสัมมนาพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
01 พฤษภาคม 2562 12:11:37 น.
งดให้บริการรถยนต์ตู้ กรณีพักข้างคืนระหว่าง 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากเป็นช่วงการส่งคืนและส่งมอบรถยนต์เช่า ตามสัญญาเก่า และใหม่
02 เมษายน 2562 11:18:26 น.
งดให้บริการรถยนต์ตู้ กรณีพักค้างคืนระหว่าง 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 (วิทยาเขตพัทลุง)
เนื่องจากเป็นช่วงการส่งคืนและส่งมอบรถยนต์เช่า ตามสัญญาเก่าและใหม่
21 มีนาคม 2562 11:07:50 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ ธนกฤต เอกเจริญกุล เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0862983704 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
02 กุมภาพันธ์ 2562 15:51:30 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
*กรุณา คลิก เข้าดูรายละเอียด
21 มีนาคม 2562 11:02:26 น.