ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
ขอสำรองยานพาหนะเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24-27 กันยายน 2562
วิทยาเขตสงขลา
02 กันยายน 2562 17:10:06 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ ธนกฤต เอกเจริญกุล เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0862983704 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
02 กุมภาพันธ์ 2562 15:51:30 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
รถบัสเล็กทั้ง 2 คัน / รถ 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน ทุกวันพุธ ตลอดภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
15 ตุลาคม 2562 08:47:23 น.