ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งงดใช้ยานพาหนะทุกชนิดวันที่ 17 ธันวาคม 60(วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากวันที่ 17 ธันวาคม 60 จะมีการจัดประชุมกลุ่มภารกิจยานพาหนะ จึงขอแจ้งงดใช้ยานพาหนะทุกชนิดค่ะ
08 ธันวาคม 2560 15:29:33 น.
แจ้งเพื่อทราบการซ่อมรถบัส 40-0241 และ 40-0210 (วิทยาเขตสงขลา)
1.เนื่องจากรถบัส 40-0241 สภาพภายในรถผุกร่อนและเบาะที่นั่งคับแคบ ทางฝ่ายยานพานะมีความจำเป็นต้องนำรถดังกล่าวเข้าซ่อมตั้งแต่กลางเดือน ธค.60 ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 50 วัน หรือจนกว่ารถจะแล้วเสร็จ 2.รถบัส 40-0210 เครื่องยนต์และช่วงล่างมีสภาพสึกหรอมาก จำเป็นจะต้องนำรถดังกล่าวเข้าซ่อมตั้งแต่วันที่ 10-25 ธค.60 ทางงานยานพาหนะมีความจำเป็นที่ต้องนำรถบัสทั้ง 2 คันเข้าซ่อมเพื่อให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานกับผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
05 ธันวาคม 2560 13:23:04 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ(วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้กรุณาติดต่อ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน 0620571444พนักงานจัดรถ นายเสงี่ยม เอกกระจาย 0810925629ผู้ประสานงานยานพาหนะ นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ 0891970937หัวหน้ายานพาหนะและรักษาความปลอดภัย(วิทยาเขตสงขลา)
01 ธันวาคม 2560 10:26:20 น.
แจ้งเพื่อทราบระหว่างวันที่19-31มกราคม2561 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากวันที่ 19 -31 มกราคม 2561 มีการขอใช้รถเต็มแล้วทุกคันทั้งในงานกีฬามหาลัยและภาระกิจงานอื่นๆ
01 ธันวาคม 2560 10:31:39 น.
แจ้งวัน ที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
*ไม่มีข้อมูล     *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันอังคาร) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 -9 พ.ค.2561
29 พฤศจิกายน 2560 16:03:52 น.