งดให้บริการยานพาหนะ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 มีนาคม 2561

15 มกราคม 2561 10:36:35 น.

วิทยาเขตพัทลุง ของดให้บริการยานพาหนะ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 มีนาคม 2561 เนื่องจาดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561