หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
   ยังไม่้มารับ   รับมาแล้ว (ยังไม่ได้ซ่อม)    ซ่อมเรียบร้อยแล้ว    ซ่อมไม่ได้

ผู้แจ้ง / Serial วันที่แจ้ง ประเภท อาการ สถานะ ผลการซ่อม  
นายอนุกูล ศรีวรรณ
DQVPJST0047220329B3000
17 ส.ค. 2560
10:01:00 น.
All in one เปิดเครื่องไม่ติด     
นายกฤษฎา คงหนู
DQVPJST0047200316B3000
17 ส.ค. 2560
08:09:36 น.
All in one  -หน้าจอสีเพี้ยน
 
   
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304