โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 ? 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นางนารี มามะเร อบต.บางขุนทอง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โทร 073700201
2 นายมูฮำหมัดรุสลัน กาเดร์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 073330967
3 นางสาวแอเสาะ มามุ อบต. นาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073330967
4 นางสาวอมราพร ซี่โฮ่ สำนักงานเทศบาลนครตรัง 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-218017
5 นางวรรดี จันทวงศ์ 23 ม. 7 ต. ควนมะพร้าว อ. เมือง จ. พัทลุง 9300
โทร 0980890892
6 นางทิพย์สุดา สิงละเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
โทร 0936454756
7 นางสาววสมน กลับกล่อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง อบต.ควนพัง ต.ควนพัง อ.ร่อยพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร 0846302034
8 นางสมคิด ธานีรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์​ จ.นครศรีธรรมราช
โทร -
9 นางสาววัญเพ็ญ นาคชาย เทศบาลตำบลดอนประดู่ 186 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โทร -
10 นางสาวอัสมะห์ วายะโยะ 84/5 ม.10 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โทร 073719655
11 นางสาวนูรลัยลา อิสอ ม.2 อบต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โทร 073719655
12 นางทวารัตน์ สุขสม สำนักงานเทศบาลนครตรัง อ. เมือง จ. ตรัง
โทร 089-9703649
13 นางณภัทร ยกเย็นใจ โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
โทร 075218969
14 นางอรอุมา เปาลิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 49 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 075218969
15 นางสาวรุสมัยณี แวมูเนาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โทร 073489168
16 นางสาวหรีหยะ จูแม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โทร 073489168
17 นางสาวอาอีเสาะ สาเมาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนน ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โทร -

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304