โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 ? 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นางนางทิพย์สุดา สิงละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
โทร 075759284
2 นางสาววสมน กลับกล่อม องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
โทร 075759284
3 นางสาวจิตฎามาศ ติยวรพันธุ์ อบต.ท่าไร่ ม.2 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราข 80000
โทร -
4 นางเบญญภา เนาวพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80000
โทร -
5 นางสาวอุไรวรรณ บุญเครือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80000
โทร -
6 นางสาวศิริจิต คำแป้น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80000
โทร -
7 นางสมคิด ธานีรัตน์ 13​ ม.5​ ต.ทุ่งโพธิ์​ อ.จุฬาภรณ์​ จ.นครศรีธรรมราช
โทร 0887587360
8 นางสุภาพร ชูเมือง สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี 999 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร -
9 นางสาวพจนีย์ แก้วทองเมือง 93/1 ม.4 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทร 077359522
10 นางปฏิมา ทองมาก ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 224 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 842£0
โทร 077963400

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304