โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ? 3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นางสาววรัญญาภรณ์ ติวาวงศ์รัตน์ 123 ม.5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร 0967549052
2 นางธันยพร บุญภพ 123 ม..5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร 0868432871
3 นางสาวนภา แจ่มศรี 123 ม.5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ขลบุรี 20170
โทร 0868390556
4 นางสาวอรทัย จ​รัญ​พงษ์​ เทศบาลตำบล​บางปะกง​พร​ห​มเทพ​รังสรรค์ 19 ม.16 ต.บางปะกง​ อ.บางปะกง​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา 24130​
โทร 038088176
5 นางแสงจันเพ็ญ อาริยวัฒน์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038435968
6 นางปาลิดา โกพลรัตน์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038435968
7 นางสาวพิมพ์พิศา หรรษ์ธงชัย สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038435968
8 นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038435968

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304