โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. จำนวน 4 รุ่น (5.ระยอง 6.สงขลา 7. สุราษฎร์)
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ? 3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 1 เมย. 2565 - อา 3 เมย. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
8/50
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 ? 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 22 เมย. 2565 - อา 24 เมย. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
10/50
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 ? 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน พ 11 พ.ค. 2565 - พ 13 เมย. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
17/20

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304