โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 5 กระบี่ 6.หาดใหญ่ 7.สุราษฏร์ธานี )
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 โรงแรมริเวอร์ฟร้อน อ. เมือง จ. กระบี่
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 6 พ.ค. 2565 - อา 8 พ.ค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
15/25
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน พ 11 พ.ค. 2565 - ศ 13 พ.ค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
18/25
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 27 พ.ค. 2565 - อา 29 พ.ค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
2/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304