โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 28 ม.ค. 2565 - อา 30 ม.ค. 2565
เวลา 8.30-8.30 น.
59/80
รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี(เลื่อนไม่มีกำหนด)
[ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 4 ก.พ. 2565 - อา 6 ก.พ. 2565
เวลา 8.30-8.30 น.
2/2
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 4 มีค. 2565 - อา 6 มีค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
1/50
รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเรย์เดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ (ศ 11 มีค. 2565 - อา 13 มีค. 2565)
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 11 มีค. 2565 - อา 13 มีค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
10/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304