แจ้งการให้บริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.62 - 19 ม.ค. 62 (วิทยาเขตสงขลา)

09 มกราคม 2562 10:59:17 น.

จึงขอสงวนยานพาหนะและพนักงานขับรถ ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ไว้สำหรับงานประชุมสภาค่ะ ขอบคุณค่ะ