แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด (วิทยาเขตสงขลา)

07 มิถุนายน 2561 16:45:59 น.

เรียนผู้ขอใช้บริการทุกท่านค่ะ