วิทยาเขตพัทลุง ขอสำรองยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (5-8 มีนาคม 2561)

14 กุมภาพันธ์ 2561 13:32:42 น.

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 วิทยาเขตพัทลุงจึงขอสำรองยานพาหนะของวิทยาเขตพัทลุง ไว้เพื่อการเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น ยกเว้น ภารกิจการเรียนการสอนที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว