แจ้งการให้บริการยานพาหนะวันที่ 9-11 มีนาคม 61 (วิทยาเขตสงขลา)

14 กุมภาพันธ์ 2561 09:29:22 น.

เนื่องจากมีผู้ขอใช้งานยานพาหหนะมาจำนวนมาก จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ