งดให้บริการรถยนต์ตู้ กรณีพักข้างคืนระหว่าง 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 (วิทยาเขตสงขลา)

02 เมษายน 2562 11:18:26 น.

เนื่องจากเป็นช่วงการส่งคืนและส่งมอบรถยนต์เช่า ตามสัญญาเก่า และใหม่