แจ้งการให้บริการยานพาหนะ(กีฬาบุคลากร ม.ขอนแก่น) วันที่ 30 พค.-11 มิย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)

08 พฤษภาคม 2561 10:54:14 น.

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ (ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น)