แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)

29 มีนาคม 2561 15:59:11 น.

1.รถตู้ ทะเบียน นข 2613 สข. (ซ่อมแอร์) แจ้งเพื่อทราบค่ะ