แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)

20 กุมภาพันธ์ 2561 22:38:20 น.

1.รถตู้ ทะเบียน นข 2613 สข. (ซ่อมแอร์) 2.รถบัส ทะเบียน 40-0241 สข. (ทำเบาะใหม่) แจ้งเพื่อทราบค่ะ