แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)

14 ธันวาคม 2560 10:50:17 น.

การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ มือถือ 0891970937 -0817488889