แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

11 ธันวาคม 2561 08:55:22 น.

1.รถบัส 30 ที่นั่ง และรถ 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน ทุกวันพุธ (บ่าย) วันที่ 16 มกราคม ถึง 17 เมษายน 2562