แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

21 มีนาคม 2562 11:02:26 น.

รถบัส 30 ที่นั่ง และรถโดยสาร 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน ทุกวันพุธ (12.30-17.00 น.) วันที่ 16 มกราคม ถึง 17 เมษายน 2562 ___ จัดสรรพนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ทุกคนแล้ว 6-7 เมษายน 2562 (รายวิชาทักษิณศึกษา) ____ วันที่ 26 , 30 และ 31 มีนาคม 2562