แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

22 มิถุนายน 2561 09:42:28 น.

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 และรถบัส 40 ที่นั่ง / รถ 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน ทุกวันจันทร์บ่าย (11 มิ.ย. , 18 มิ.ย. , 25 มิ.ย. และ 2 ก.ค.2561)