แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

15 มกราคม 2561 09:23:32 น.

วันที่ 18 มกราคม 2561 และ *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันพุธ) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 - 9 พ.ค.2561 เนื่องจากการเรียนการสอนคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา