แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

05 เมษายน 2561 08:39:07 น.

25 และ 27 เมษายน 2561 และ *รถบัสและ 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันพุธ) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 - 9 พ.ค.2561 เนื่องจากการเรียนการสอนคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา