การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ(วิทยาเขตสงขลา)

17 พฤศจิกายน 2560 13:44:34 น.

การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ 1.หมายเลขภายนอก 074-317-600 ต่อ 7460 หมายเลขภายใน 7460 2.พนักงานจัดยานพาหนะ นายเสงี่ยม เอกกระจาย 081-092-5629 3. หัวหน้าภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ 089-197-0937 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้