การระบุเวลาในการขอรถไปส่งและรับที่สนามบิน

10 พฤศจิกายน 2553 14:52:56 น.

  เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการรับส่ง ในกรณีผู้จองใช้ยานพาหนะไปส่ง
หรือรับที่สนามบินต้องระบุเวลาเครื่องขึ้นและลงในช่องหมายเหตุทุกครั้ง
และต้องเผื่อเวลาในการเดินทางให้เหมาะสมด้วยเช่นถ้าหากผู้ขอให้รถไปรับแล้วเครื่องลง 14.00
ผู้ขอต้องระบุเวลาในการขอรถเป็น 13.00 - 15.00(ในกรณีขอรถจากวิทยาเขตสงขลา)
ซึ่งถ้าหากเอาเวลาเครื่องลงเป็นเวลาเดินทางจะทำให้รถไปรับท่านล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ทางภาระกิจยานพาหนะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 7233 ในเวลาราชการ
หรือเบอร์มือถือของผู้รับผิดชอบด้านยานพาหนะที่ระบุไว้หน้าเว๊ปยานพาหนะ