ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
งดให้บริการยานพาหนะ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 มีนาคม 2561
(วิทยาเขตพัทลุง)
15 มกราคม 2561 10:36:35 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ มือถือ 0891970937-0817488889
14 ธันวาคม 2560 10:50:17 น.
แจ้งเพื่อทราบระหว่างวันที่19-31มกราคม2561 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากวันที่ 19 -31 มกราคม 2561 มีการขอใช้รถเต็มแล้วทุกคันทั้งในงานกีฬามหาลัยและภาระกิจงานอื่นๆ
01 ธันวาคม 2560 10:31:39 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 18 มกราคม 2561 และ    *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันพุธ) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 -9 พ.ค.2561
15 มกราคม 2561 09:23:32 น.