ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.62 - 19 ม.ค. 62 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากจะมีการประชุมสภาในระหว่างวันที่ 18 ม.ค.62 - 19 ม.ค. 62
09 มกราคม 2562 10:59:17 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 27 ม.ค. 62 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากทางฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จะมีการจัดมีประชุมสัมมนา ที่ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ จึงจำเป็นต้องให้พนักงานขับรถเข้าร่วมสัมมนากับทางฝ่ายฯ และต้องใช้รถตู้ จำนวน 7 คัน
16 มกราคม 2562 11:26:34 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.62 - 22 ม.ค. 62 (วิทยาเขตสงขลา)
เนื่องจากจะมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบมหกรรม ระหว่างวันที่8 ม.ค.62 - 22 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งจะมียานพาหนะที่ต้องนำนิสิตและบุคลากรเดินทางไปจำนวนทั้งหมด 8 คัน จัดเป็นรถบัส 3 คัน หกล้อ 1 คัน และรถตู้ 4 คัน รวมทั้งหมด 8 คัน และมีพนักงานขับรถที่ต้องเดินทางไปทั้งหมด 16 คน ซึ่งในวันดังกล่าว จะไม่สามารถจัดยาพาหนะให้ผู้ขอใช้บริการได้ทุกรายการค่ะ
26 พฤศจิกายน 2561 14:37:44 น.
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด ให้แนบบันทึกข้อความไปราชการหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกรายการค่ะ
07 มิถุนายน 2561 16:45:59 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
20 เมษายน 2561 15:50:19 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
(คลิกเพื่อ..เปิดดูรายการ)
04 มกราคม 2562 10:11:26 น.