ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งการให้บริการยานพาหนะวันที่ 20-22 เมษายน 61 (วิทยาเขตสงขลา)
รถบัสและหกล้อรับงานเต็มแล้วนะคะ ไม่สามารถรับงานอื่นได้แล้วค่ะ รถบัส ทะเบียน 40-0457 สข รถบัส ทะเบียน 40-0281 สข รถบัส ทะเบียน 40-0241 สข รถบัส ทะเบียน 40-0210 สข รถหกล้ ทะเบียน 40-0312 สข
21 มีนาคม 2561 09:54:15 น.
แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)
1.รถตู้ ทะเบียน นข 2613 สข. 2.รถบัส ทะเบียน 40-0241 สข.
20 กุมภาพันธ์ 2561 22:38:20 น.
งดให้บริการยานพาหนะ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 มีนาคม 2561
(วิทยาเขตพัทลุง)
15 มกราคม 2561 10:36:35 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ มือถือ 0891970937-0817488889
14 ธันวาคม 2560 10:50:17 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
26 และ 28 มีนาคม 2561 และ *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันพุธ) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 -9 พ.ค.2561
21 มีนาคม 2561 12:16:29 น.