ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งของดให้บริการยานพาหนะ ตั้งแต่เวลา17.00น.ในวันที่ 13 และ 14 พ.ย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งของดให้บริการยายพาหนะตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 และ 14 พ.ย. 61 เนื่องจากรถติดภารกิจรับ-ส่งผู้บริหาร/นิสิต/บุคลากร เพื่อไปร่วมงาน พิธีถวายน้ำสรงศพพระเทพญาณโมลี (อ.ผัน) และพิธีบำเพ็ญกุศลศพฯ ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง
12 พฤศจิกายน 2561 16:45:49 น.
แจ้งของดให้บริการรถบรรทุกหกล้อ ในวันที่ 19-21 พย.61 (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งของดให้บริการรถบรรทุกหกล้อ ในวันที่ 19-21 พย.61 เนื่องจากต้องนำรถเข้าซ่อม
07 พฤศจิกายน 2561 14:26:42 น.
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด ให้แนบบันทึกข้อความไปราชการหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกรายการค่ะ
07 มิถุนายน 2561 16:45:59 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
20 เมษายน 2561 15:50:19 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 17-18 และ 24-25 พฤศจิกายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์)
08 พฤศจิกายน 2561 11:31:47 น.