ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ วันที่ 7 มิย. - 9 มิย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)
รถบัสทั้งหมด 4 คัน ให้บริการเต็มแล้วนะคะ
21 พฤษภาคม 2561 13:11:24 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ วันที่ 1 มิย. - 3 มิย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)
รถบัสทั้งหมด 4 คัน ให้บริการเต็มแล้วนะคะ
16 พฤษภาคม 2561 10:53:48 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ วันที่ 26 พค.-27 พค. 61 (วิทยาเขตสงขลา)
รถบัสทั้งหมด 4 คัน และ รถหกล้อ 1 คัน ให้บริการเต็มแล้วนะคะ
15 พฤษภาคม 2561 16:17:04 น.
แจ้งการให้บริการยานพาหนะ(กีฬาบุคลากร ม.ขอนแก่น) วันที่ 30 พค.-11 มิย. 61 (วิทยาเขตสงขลา)
รถบัส 1 คัน ของนายสุรียาพันธ์ กฤษณะโยธิน หมายเลข 40-0281 สข (มือสอง นายธนากร บุญเรือง) รถตู้คันที่ 1 ของนายอุดร เจิมโนนสูง หมายเลข ฮร - 863 กทม (มือสอง นายเสน่ห์ สุขแก้ว) รถตู้คันที่ 2 ของนายชัยวัฒน์ พังประไพ หมายเลข ฮร -875 กทม (มือสอง นายฉัตรชัย จันทร์พิทักษ์) กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ (ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น)
08 พฤษภาคม 2561 10:54:14 น.
แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)
1.รถตู้ ทะเบียน นข 2613 สข.
29 มีนาคม 2561 15:59:11 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
20 เมษายน 2561 15:50:19 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 23 และ 25 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561 15:25:26 น.