ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งวัน ที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
*วันที่ 28 , 29 พฤศจิกายน 2560     *รถบัส 30 ที่นั่ง และรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน (ทุกบ่ายวันอังคาร) ตั้งแต่ 17 ม.ค.2561 -9 พ.ค.2561
03 พฤศจิกายน 2560 08:48:05 น.