ข้อมูลติดต่อบุคลากร


 
 
 
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เบอร์โทรสงขลา เบอร์โทรพัทลุง
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์