หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายฉลอง แก้วประเสริฐ  
เบอร์โทรภายใน  1512
Serial No.  H7RWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์
วันที่แจ้งซ่้อม  27 พ.ค. 2558 14:24:47
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม  
ค่าปรับ  
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  Boot วน loop อยู่แค่หน้า Bios
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304