หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายฉัตรชัย สุนทะโก  
เบอร์โทรภายใน  2111
Serial No.  JKZWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ 413 อาคาร 4
วันที่แจ้งซ่้อม  22 เมย. 2558 09:47:32
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   27 เมย. 2558 11:30  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   122 ชั่วโมง
ค่าปรับ  116000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เปิดเครื่องแล้วไม่ติด ไฟ power สีส้ม
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304