หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  1121
Serial No.  HGVWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  26 มีค. 2558 15:48:09
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   2 เมย. 2558 09:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   162 ชั่วโมง
ค่าปรับ  156000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เม้าส์ ดับเบิ้ลคลิก 2 ตัว CN-0KW2YH-71616-23R-13JZ CN-0KW2YH-71616-23K-0XJ3
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนเม้าส์
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304