หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายคณินทร์ บุญศาสตร์  
เบอร์โทรภายใน  7804
Serial No.  9N1XC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  ฝ่ายแผนงาน หมวด / ห้อง สำนักงาน ชั้น 4 อาคาร 7
วันที่แจ้งซ่้อม  24 มีค. 2558 16:44:07
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   1 เมย. 2558 10:20  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   186 ชั่วโมง
ค่าปรับ  180000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เสียบหูฟังด้านหน้าไม่ได้ยินเสียง แต่ลำโพงเครื่องและช่องเสียบด้านหลังได้ยินเสียงปกติ
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยน port ใหม่
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304