หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายคณินทร์ บุญศาสตร์  
เบอร์โทรภายใน  7804
Serial No.  CN0CGJ4M641802222H3U
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  ฝ่ายแผนงาน หมวด / ห้อง สำนักงาน ชั้น 4 อาคาร 7
วันที่แจ้งซ่้อม  5 มีค. 2558 10:19:39
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   5 มีค. 2558 16:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   6 ชั่วโมง
ค่าปรับ  0     บาท
อาการเสีย  -ลงระบบปฏิบัติการใหม่
อาการอื่นๆ  
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304