หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  2513
Serial No.  3RTWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1445
วันที่แจ้งซ่้อม  10 ก.พ. 2558 13:47:55
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   16 ก.พ. 2558 11:20  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   142 ชั่วโมง
ค่าปรับ  136000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  กดเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีส้มกระพริบ test powersubply ทำงานปกติ
รายละเอียดการซ่อม  เปลียน mainboard
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304