หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอนุกูล ศรีวรรณ  
เบอร์โทรภายใน  1806
Serial No.  6CRWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ฯ
วันที่แจ้งซ่้อม  29 ม.ค. 2558 15:48:54
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   3 ก.พ. 2558 10:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   115 ชั่วโมง
ค่าปรับ  109000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  หลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ เครื่องไม่อ่าน USB
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304