หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอรุณ ปานงาม  
เบอร์โทรภายใน  0843258913
Serial No.  JRHSC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมวด / ห้อง สำนักงาน
วันที่แจ้งซ่้อม  27 ม.ค. 2558 09:19:08
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   28 ม.ค. 2558 11:58  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   27 ชั่วโมง
ค่าปรับ  21000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  power supply เสีย เมาส์ เสีย CN-0KW2YH-71616-237-0UF5
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304