หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายฉัตรชัย สุนทะโก  
เบอร์โทรภายใน  -
Serial No.  CQ1XC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ 413 อาคาร 4
วันที่แจ้งซ่้อม  22 ม.ค. 2558 13:32:10
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   23 ม.ค. 2558 12:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   23 ชั่วโมง
ค่าปรับ  17000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  กดปุ่ม power ไฟไม่ติด กดปุ่มทดสอบหลังเครื่องติด
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304