หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอนุกูล ศรีวรรณ  
เบอร์โทรภายใน  1806
Serial No.  8DRWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (213-214)
วันที่แจ้งซ่้อม  16 ม.ค. 2558 11:51:13
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   23 ม.ค. 2558 12:30  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   169 ชั่วโมง
ค่าปรับ  163000     บาท
อาการเสีย  -เปิดเคริ่องแล้วจอไม่ติด แต่มีเสียงดังถี่ๆ
อาการอื่นๆ  ทดลองไม่เสียบสายฮาร์ดดิส ไม่มีเสียงดัง ทดลองไม่เสียบสายอื่นๆ แต่เสียบสายฮาร์ดดิสก์ มีเสียงดัง
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนเมนบอร์ดและฮาร์ดดิส
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304