หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  2513
Serial No.  CN0CGJ4M641802222L4U
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1222
วันที่แจ้งซ่้อม  15 ม.ค. 2558 10:38:49
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   20 ม.ค. 2558 11:53  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   122 ชั่วโมง
ค่าปรับ  116000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  จอไม่ติดอยู่ด้านหนึ่ง อีกด้านแสดงปกติ หมายเลขเครื่อง 95VWC2S
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนจอใหม่ S/N CN-0CGJ4M-64180-19S-0ATU
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304