หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  2513
Serial No.  GGVWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1222
วันที่แจ้งซ่้อม  12 ม.ค. 2558 13:51:50
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   14 ม.ค. 2558 13:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   48 ชั่วโมง
ค่าปรับ  42000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไฟ ปุ่ม power กะพริบ สี่ส้ม ไฟแสดง สถานะ ไม่ติด
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยน Mainboard
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304