หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอรุณ ปานงาม  
เบอร์โทรภายใน  ?62-417
Serial No.  CRHSC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมวด / ห้อง สำนักงาน
วันที่แจ้งซ่้อม  26 ธ.ค. 2557 08:26:20
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   8 ม.ค. 2558 13:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   317 ชั่วโมง
ค่าปรับ  311000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เปิดเครื่องไม่ติด mainboard หรือ power supply น่าจะเสีย
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304