หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวีระ ชุมช่วย  
เบอร์โทรภายใน  8777
Serial No.  HPHSC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  27 พ.ย. 2557 11:54:45
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   15 ม.ค. 2558 10:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   1175 ชั่วโมง
ค่าปรับ  1169000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  Power Supply น่าจะมีปัญหา
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304