หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ  
เบอร์โทรภายใน  4401
Serial No.  2SHSC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง ภารกิจบัญชี ชั้น 2 อาคาร 7
วันที่แจ้งซ่้อม  28 ต.ค. 2557 12:49:06
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   31 ต.ค. 2557 10:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   70 ชั่วโมง
ค่าปรับ  64000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไฟไม่เข้า
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนซัฟฟลาย
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304