หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  1121
Serial No.  76SNRR1
ประเภท  Notebook
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง สำหรับผู้บริหาร
วันที่แจ้งซ่้อม  15 ต.ค. 2557 09:36:39
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   24 ต.ค. 2557 15:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   222 ชั่วโมง
ค่าปรับ  216000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ติดตั้งวินโดว์ไม่ได้ ช้ามาก
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนฮาร์ดดิส
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304