หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายธนากฤต แผ่ผล  
เบอร์โทรภายใน  3108
Serial No.  7NTWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์
วันที่แจ้งซ่้อม  8 ต.ค. 2557 15:56:33
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   5 พ.ย. 2557 14:15  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   671 ชั่วโมง
ค่าปรับ  665000     บาท
อาการเสีย  -อาการ บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด
 -อาการ บูตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำงานและเงียบสนิท
อาการอื่นๆ  บูตแล้วไม่เข้า windows เป็น text mode ลงใหม่ก็ไม่หาย จนท. สำนักคอมแจ้งว่าน่าจะเป็น hardisk เสีย
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304