หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  61-2513
Serial No.  75VWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1444
วันที่แจ้งซ่้อม  16 ก.ย. 2557 15:52:03
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   3 พ.ย. 2557 09:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   1146 ชั่วโมง
ค่าปรับ  1140000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ   การ์ดจอเสีย RADEON HD5450
รายละเอียดการซ่อม  เปลียนการ์ดจอ เป็น GIGABYTE GE Force 210 Model name GV-N210D3-1GI NVDIA GeForce 210/REV 6.0 PCI-E 2.0/1GB DDR3/65 bit Dual-Link DVI-I/D-Sub/HDMI
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304