หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายมารุต คงแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  4105
Serial No.  BS1XC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  16 ก.ย. 2557 09:06:25
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   17 ก.ย. 2557 10:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   25 ชั่วโมง
ค่าปรับ  19000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เมนบอร์ดเสีย
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304