หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายสุริยา อภิวันทนากร  
เบอร์โทรภายใน  5105
Serial No.  CN0CGJ4M64180222100U
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  สำนักหอสมุด หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  11 ก.ย. 2557 10:48:40
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   16 ก.ย. 2557 14:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   124 ชั่วโมง
ค่าปรับ  118000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ช่วงบนจอภาพเป็นเส้นสีขาวยาว ServiceTAG:B8RWC2S
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนจอภาพ แต่เป็นรุ่น E1913c แทน
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304