หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายฉัตรชัย สุนทะโก  
เบอร์โทรภายใน  2111
Serial No.  G61XC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ 413 อาคาร 4
วันที่แจ้งซ่้อม  25 ส.ค. 2557 09:59:30
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   27 ส.ค. 2557 12:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   50 ชั่วโมง
ค่าปรับ  44000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  กดปุ่ม power แล้วไม่ติด แต่กดปุ่ม test power ทำงาน
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304