รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครสอบวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 - 27 ธันวาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 - 28 ธันวาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 30 ธันวาคม 2563
สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 10 มกราคม 2564
สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 09 มกราคม 2564
ประกาศผลสอบวันที่ 20 มกราคม 2564

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

สมัครสอบ เข้าสู่ระบบ