หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับกุญแจห้องพักรับรอง
 
เรียนบุคลากรทุกท่าน กรณีจองห้องพักรับรอง ให้ผู้เข้าพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานติดต่อรับกุญแจจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์รับกุญแจวันจันทร์-วันศุกร์ หลังเวลา 16.30 น.หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องพักรับรองโดยตรงก่อนวันเข้าพักเพื่อประสานการรับกุญแจห้องพักรับรอง (--ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องพักรับรอง ได้ที่เบอร์ ภายใน (61)7122--)


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301