หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความกรุณาประเมินการใช้งานระบบจองห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
เข้าสู่การประเมิน


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301