หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  การจองห้องพักรับรอง  
  การรับกุญแจห้องพักรับรอง  
  ขอความกรุณาประเมินการใช้งานระบบจองห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
  ขั้นตอนการขอห้องพักรับรอง  

ข้อมูลห้องพัก

      ประเภทห้องเดี่ยว

ตั้งอยู่ ณ ที่พักส่งตะวัน (อาคารที่พักบุคลากร 4) บริเวณชั้น 2 และชั้น 4 ด้านบุคลากรสายคณาจารย์ เป็นห้องพักขนาด 24 ตรม. จำนวนห้องพัก 9 ห้อง ขนาด 1 ห้องนอน (1 เตียง 1 ห้องน้ำ) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น สำหรับห้องพัก 1-2 ท่าน 
 
      ประเภทห้องชุด
ตั้งอยู่ ณ ที่พักรับอรุณ (อาคารที่พักบุคลากร 1) บริเวณชั้น 3 เป็นห้องพักขนาด 48 ตรม. จำนวน 1 ห้อง ขนาด 2 ห้องนอน (3 เตียง) 1 ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น สำหรับเข้าพัก 4 ท่าน

 


หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอห้องพักรับรอง  รายละเอียดคลิกที่นี่


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301