หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-21 ม.ค.62 ห้องประชุมทองหลาง 3 จำเป็นต้องถอดไมค์ประชุมทั้งหมดเพื่อให้สถาบันทักษิณคดี ไปใช้ในงานประชุม จึงแจ้งมาเพื่อทราบ สามารถใช้ห้องได้ แต่ไม่มีไมโครโฟน
 
null


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555